Изберете страница
ММ Сервиз е създадена през 1991 година, като фирма за внос, доставка и сервиз на ново и основно рециклирано  оборудване от Германия. Ежегодно се разширява  обхвата на дейност на фирмата , както и партньорите, с които си сътрудничим. Представляваме  фирми  от Германия, Италия и Финландия за месопреработващо и кетъринг оборудване. Наши клиенти са почти всички действащи фирми в България.

За екипа ни..
Екипът
 ни е подготвен да извършва проектиране, доставка и пълна подръжка на месопреработващо оборудване, заедно с интегриране и  обучение.
Сервизът ни се състои от профилирани специалисти – механици, хидравлика, пневматика, електроника.

В зависимост от нуждите на клиента може да осъществим частична и пълна подръжка на оборудване на място при клиента.

Нашите клиенти са над 300 месопреработвателни цехове, транжорни, големи кухни, а в последните години и ресторанти и хотели от цяла България.
Мисията на нашата фирма е доставка на високотехнологично и качествено оборуване с надежден сервиз в кратък срок, за което сме получили множество референции от наши клиенти.
  • Като ни се обадите
  • Като посетите нашия шоурум
  • Като ни изпратит е-mail

Доставката е безплатна за цялата страна при поръчка на стойност над 1600 лв. с ДДС

Предоставяме 12 месеца пълна гаранция за всички машини.
Не отказваме ремонт на наша машина извъгаранционно.
Рециклираните машини са  напълно обновени – с нови детайли и части.

За нас съвместната работа с клиентите ни не  завършва с продажбата, а напротив, започва с това.

Спечелени проекти

Проект „Повишаване конкурентоспособността на ММ СЕРВИЗ ЕООД чрез повишаване ефикасността и ефективността на производствения процес”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 Н О В О

ММ СЕРВИЗ ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0678-C01 за проект „Подобряване на енергийната ефективност на ММ СЕРВИЗ ЕООД” по процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 316 519.50 лв. (194 772.09 лв. – европейско и 34 371.56 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основната цел на фирма ММ СЕРВИЗ ООД чрез изпълнение на проекта е да се намали разхода за електроенергия, да се повиши производствения капацитет.
Специфичните цели на проекта са:
• Повишаване качеството на продукцията;
• Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии;
• Разширяване на пазарните възможности.