ММ Сервиз е създадена през 1991 година, като фирма за внос, доставка и сервиз на ново и основно рециклирано  оборудване от Германия. Фирмата започва като едноличен търговец ” Контакт 70″, след което се трансформира в   ” MM Сервиз” ЕООД.
През 2011 година се завършва строежа на нава, съвременна   база, отговаряща на изискванията на фирмата за европейско предприятие. Тя се намира в индустриалната зона в гр. Аксаково в близост до летището. 
Ежегодно се разширява  обхвата на дейност на фирмата , както и партньорите, с които си сътрудничим. Представляваме  фирми  от Германия, Италия и Финландия за месопреработващо и кетъринг оборудване. 
През 2016 година извършихме цялостна модернизация и преустройство на предприятието по програма ” Конкурентноспособност” . 
През 2017 година ММ СЕРВИЗ ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0678-C01 за проект „Подобряване на енергийната ефективност на “ММ СЕРВИЗ” ЕООД по процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия”.
Сертификации: Фирмата разполага със собствена действаща интегрирана система за управление по притежаваме всички възможни сертификати ISO 8001, 14001 –  и 50001 за заводско производство и обновяване на машини и гаранционно обслужване в рамките на 1 година. 
Разполагаме с 39 представителства на нови машини , части и консумативи, обхващайки цялата  гама от машини. Предлагаме пълната гама от машини  в месопреработвателната и хранителната промишленост. Ние  единствено предлагаме избор от  нови, собствено производство, заводско обновени машини  с 1 година гаранция. Фирмата изготвя, проектира, анализира, доставя и монтира, извършва проби и обучение, предлага средства за автоматизация на производството, решения за елиминиране на човешкия фактор и замяна с машини, решения за енергийна ефективност.  Ние сме  единствените, които покриваме цялата територия – над 640 предприятия от хранително – вкусовата промишленост се довериха на фирмата ни. Освен продажби в страната, извършваме  износ на основно обновени и собствено производство машини към над 67 фирми в цял свят. Разполагаме с най- добре оборудваната база за сервиз, диагностика и производство. С 25 обучени сервизни  специалисти- механици, пневматика, хидравлика, електрика, електричари, заварчици , бластьори  др.

Нашият производствен цех е оборудван с  пълната гама металообработващи  машини,необходими за производство и сервиз, поддръжка на  машини от хранително – вкусовата промишленост. Единствено ние се ангажираме с изработка, изливане и екипиране на модели,  на сложни неръждаеми детайли – със сериозни размери и цялостна обработка, въвеждане във вид и качество, пригодени за всички машини от хранително- вкусовата промишленост.

 

За екипа ни..
Екипът
 ни е подготвен да извършва проектиране, доставка и пълна подръжка на месопреработващо оборудване, заедно с интегриране и  обучение.
Сервизът ни се състои от профилирани специалисти – механици, хидравлика, пневматика, електроника.

В зависимост от нуждите на клиента може да осъществим частична и пълна подръжка на оборудване на място при клиента.

Ние сме  единствените, които покриваме цялата територия – над 640 предприятия, транжорни, големи кухни от хранително – вкусовата промишленост се довериха на фирмата ни. Освен продажби в страната, извършваме  износ на основно обновени и собствено производство машини към над 67 фирми в цял свят. Разполагаме с най- добре оборудваната база за сервиз, диагностика и производство. Мисията на нашата фирма е доставка на високо-технологично и качествено оборудване с надежден сервиз в кратък срок, за което сме получили множество референции от наши клиенти.

  • Като ни се обадите
  • Като посетите нашия шоурум
  • Като ни изпратитe е-mail: mmserviz@yahoo.com 

Доставката е безплатна за цялата страна при поръчка на стойност над 1600 лв. с ДДС

Предоставяме 12 месеца пълна гаранция за всички машини.
Не отказваме ремонт на наша машина извъгаранционно.
Рециклираните машини са  напълно обновени – с нови детайли и части.

За нас съвместната работа с клиентите ни не  завършва с продажбата, а напротив, започва с това.

 Н О В О  ОБЯВЛЕНИЕ

 

На Ваше внимание представяме:
На основание чл. 50, ал. 1 ОТ ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. „ MM Сервиз” ЕООД публикува процедура за избор на изпълнител с предмет: Закупуване, доставяне и въвеждане в експлоатация на:– един брой тривалов електромеханичен вал (Мярка 1);– един брой хоризонтален шлайф (Мярка 2);– един брой тунелна машина за измиване и почистване (Мярка 3);– един брой конзолен кран (Мярка 4);– един брой мотокар газов (Мярка 5);– един брой профилоогъваща машина (Мярка 6);– един брой радиал бормашина (Мярка 7);– един брой хидравлична машина за рязане на ъгли (Мярка 8)

 

                     Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg).

 

Краен срок за подаване на оферти 07.08.2018 г. – 00:00 ч.

 

Документи за изтегляне:

Договор за доставка 1
Договор за доставка 2
Договор за доставка 3
Договор за доставка 4
Договор за доставка 5
Договор за доставка 6
Договор за доставка 7
Договор за доставка 8
Публична покана за ПМС 160

Изисквания оферти

Оферти ПМС 160

Примерна методика за оценка

Декларация

 

 

ММ СЕРВИЗ ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0678-C01 за проект „Подобряване на енергийната ефективност на ММ СЕРВИЗ ЕООД” по процедура „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 316 519.50 лв. (194 772.09 лв. – европейско и 34 371.56 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основната цел на фирма ММ СЕРВИЗ ООД чрез изпълнение на проекта е да се намали разхода за електроенергия, да се повиши производствения капацитет.
Специфичните цели на проекта са:
• Повишаване качеството на продукцията;
• Допълнителни ползи за околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии;
• Разширяване на пазарните възможности.

Спечелени проекти

Проект „Повишаване конкурентоспособността на ММ СЕРВИЗ ЕООД чрез повишаване ефикасността и ефективността на производствения процес”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

БългарскиEnglishDeutschРусский